Skip to content

قابل توجه دانشجویان محترم در مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان محترم در مقطع کارشناسی ارشد
به اطلاع تمامی دانشجویانی که در نیمسال جاری از پایان‌نامه خود دفاع خواهند نمود می‌رساند که؛ تا روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه فرصت دارید جهت تکمیل پرونده پژوهشی به کارشناس امور پژوهشی دانشکده خود مراجعه نموده و نواقص احتمالی را برطرف فرمایید در غیراین‌صورت، مسئولیت کلیه دیرکردها و تاخیر در انجام امور مربوط به دفاع بر عهده دانشجو می‌باشد و دانشگاه هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد.
 
حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
Scroll To Top