قابل توجه دانشجویان محترم دوره دکتری

ارزیابی و حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگلیسی

با توجه به برودت هوا و بارش برف در تهران و برخی از استان های کشور و به جهت پیوستگی برگزاری آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور،به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند،این آزمون با یک هفته تاخیر برگزار می شود.

لذا آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور از دوم تا چهارم آذرماه برگزار خواهد شد.

باتشکر

اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان