قابل توجه همکاران محترم هیات علمی

به منظور دریافت تسهیلات مسکن از بانک ملی و کسب اطلاعات از شرایط اعطا وام ضرورت دارد به اداره مالی دانشگاه و یا دفتر حذب مراجعه فرمایید. با تشکر اداره امور مالی دانشگاه