قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون دکتری

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون دکتری
برنامه کامل زمان بندی مصاحبه دکتری تخصصی داوطلبان استان سمنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

لطفا برنامه را مطالعه فرمایید
http://my_doc/damghaniau//ravabet/97/4_5915545137810768817.pdf
با آرزوی موفقیت
اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان