Skip to content

قابل توجه کلیه دانشجویان جدید الورود

به منظور رفاه بیشتر پذیرفته شدگان محترم این واحد دانشگاهی و سهولت امر ثبت نام در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی(با آزمون و بدون آزمون ) خواهشمند است قبل از مراجعه به واحد دامغان فرمهای ذیل را دریافت نموده وپس از تکمیل و تایپ فرمها، با مراجعه به این واحد دانشگاهی فرمهای مذکور را بصورت چاپ شده ،تحویل مسئول واحد ثبت نام نمایید .
برای دریافت فرمهای ثبت نام روی لینک های زیر کلیک کنید:

فرم ثبت نام کاردانی پیوسته
فرم ثبت نام کارشناسی ناپیوسته
فرم ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته
فرم مشاوره

 

Scroll To Top