معاون آموزشی واحد دامغان سخنران کلیدی همایش ملی بازاریابی ورزشی

در همایش ملی بازاریابی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مقاله دکتر نعمت اله نعمتی معاون آموزشی واحد دامغان تحت عنوان" بازار یابی رابطه مند در لیگ برتر فوتبال ایران" به عنوان سخنران کلیدی ارائه شد. در این همایش که با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی و آکادمی ملی المپیک برگزار شد بالغ بر ۳۵۰ مقاله پذیرفته گردید که مقاله ایشان بعنوان سخنران کلیدی پذیرفته شد.دکتر نعمتی در این مقاله ضمن توجه به ایجاد زیر ساخت های لازم برای بازار یابی لیگ برتر فوتبال ایران از جمله حق پخش تلوزیونی، حق کپی رایت ،برند سازی  حقوق اسپانسر،صحه گذاری و… به یکی از روش های نوین بازار یابی یعنی بازار یابی رابطه مند اشاره نموده و با یک مطالعه تطبیقی از لالیگای اسپانیا، بوندس لیگا آلمان ولاشامپیونه فرانسه به تاثیر استفاده از این روش بازاریابی در جذب تماشاچی جذب اسپانسر های قوی تر و …..و در نهایت جذب درآمد بیشتر باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران پرداخته است.