مقدم پذیرفته شدگان محترم سال ۱۳۹۵ این واحد دانشگاهی را گرامی می داریم

مقدم پذیرفته شدگان محترم سال ۱۳۹۵ این واحد دانشگاهی را گرامی می داریم

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم سال ۱۳۹۵ در تمامی مقاطع تحصیلی (کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) به منظور ثبت نام از تاریخ ۹۵/۰۶/۲۷  می توانند به مدت یک هفته به این واحد دانشگاهی مراجعه فرمایند.
شماره تماس:
۳۵۲۲۵۰۴۲-۳۵۲۲۵۰۴۵-۳۵۲۲۵۰۴۶
اداره آموزش: 
35225006
پیش شماره شهرستان:۰۲۳