نقش فعالیتهای پژوهشی در ارتقای امتیازات واحد دامغان طی چند سال اخیر بسیار چشمگیر بوده است

دکتر حسین عباسپور رییس واحد دامغان در مصاحبه با خبرنگار آنا و فرهیختگان توفیقات این واحد دانشگاهی را در بخشهای مختلف بسیار چشمگیر دانست و بیان داشت : با توجه به سند توسعه پنجساله این واحد دانشگاهی در حوزه های مختلف به توفیقات درخور توجهی نایل آمده است ، برای مثال در بخش آموزشی می توان به راه اندازی ۲ رشته در مقطع دکتری تخصصی و ۴۲ رشته در مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد که طبق این سند توسعه ، این واحد دانشگاهی توانسته اهداف خود در زمینه تأسیس رشته تا پایان سال ۱۳۹۵ را ،هم اکنون محقق سازد و در این راستا برای توسعه رشته ها فنی اهمیت ویژه ای قائل شده است .

در زمینه جذب نیروی متخصص و هیئت علمی بامدرک دکتری تخصصی و دانشجوی دکتری طی سه سال اخیر رشد ۱۰۰ درصدی را داشته ایم که با  توجه به این رشد شاخص استاد به دانشجو در این واحد از ۱ به ۳۵ حدوداً به میزان ۱به ۲۰ رسیده است .

رییس واحد دامغان همچنین ادامه داد : در راستای ارتقای فعالیتهای واحد در تمامی حوزه ها ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان طی سال جاری توانست امتیازات خودرا به ۲۰۰۷ برساند که گامی بلند در راستای تبدیل شدن این واحد به واحدی جامع می باشد . وی تأکید کرد : نقش فعالیتهای پژوهشی در ارتقای امتیازات واحد از ۸۰۷ به ۲۰۰۷ طی ۲ سال اخیر نسبت به فعالیتهای سایر حوزه ها بسیار چشمگیرتر بوده است . انعقاد بیش از ۲۵ تفاهم نامه همکاری تحقیقاتی با سایر ارگانهای دولتی و غیر دولتی ، چاپ و تألیف بیش از ۲۱ عنوان کتاب توسط اعضای هیئت علمی ، ارائه ۱۱۸ مقاله در مجلات ISI ،۱۵۷ مقاله در مجلات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و عمومی ،۱۴۷مقاله در همایشهای بین المللی و ملی و همچنین ارائه و تکمیل ۷۹ طرح پژوهشی مصوب درون وبرون دانشگاهی، تنها بخشی از فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته طی سه سال اخیر بوده است  .

دکتر حسین عباسپور در ادامه زیرساختهای موجود در واحد دامغان را در راستای تبدیل این واحد به واحد جامع بسیار مناسب دانست و اظهار داشت : با تکمیل پتانسیلها و همچنین بهبود و غنی سازی فعالیتهای موجود در راستای جامع شدن گام برمیداریم.