نوای الله اکبر نماز جمعه این هفته دامغان(۹۳/۲/۱۲) از بلندای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان