Skip to content

هفته پژوهش گرامی باد.

اسامی روزهای هفته ملی پژوهش و فناوری
یکشنبه ۹۳/۹/۲۳: پژوهش ، فناوری و مدرسه
دوشنبه ۹۳/۹/۲۴: پژوهش ، فناوری و صنعت
سه شنبه ۹۳/۹/۲۵: پژوهش ، فناوری و دیپلماسی علمی
چهارشنبه ۹۳/۹/۲۶: پژوهش ، فناوری و دانشگاه کارآفرین
پنجشنبه ۹۳/۹/۲۷: پژوهش ، فناوری و اقتدار ملی

Scroll To Top