Skip to content

همایش هزار حنجره آواز در دانشگاه آزاد دامغان

بسیج دانشجویی دانشگاه در یک دورهمی صمیمانه با حضور سرکار خانم اتسوکو (فاطمه)هوشینو از کشور ژاپن برگزار میگردد. همراه با اجرای گروه سرود آوای باران و شعر خوانی شاعر برجسته حوزه زنان سرکار خانم طاهره ناصحی سعی در ایجاد روحیه امید و نشاط دانشجویان را دارد. امید است که با استقبال خود مشوق حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی در اجرای برنامه های بعدی باشند.

مکان: تالار خوارزمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۸/۲۹ از ساعت ۱۷/۳۰ الی ۲۰.

Scroll To Top