همایش هزار حنجره آواز در دانشگاه آزاد دامغان

بسیج دانشجویی دانشگاه در یک دورهمی صمیمانه با حضور سرکار خانم اتسوکو (فاطمه)هوشینو از کشور ژاپن برگزار میگردد. همراه با اجرای گروه سرود آوای باران و شعر خوانی شاعر برجسته حوزه زنان سرکار خانم طاهره ناصحی سعی در ایجاد روحیه امید و نشاط دانشجویان را دارد. امید است که با استقبال خود مشوق حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی در اجرای برنامه های بعدی باشند.

مکان: تالار خوارزمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

زمان: چهارشنبه ۹۸/۰۸/۲۹ از ساعت ۱۷/۳۰ الی ۲۰.