Skip to content

واحد دامغان قهرمان مسابقات تنیس روی میز منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی

تیم تنیس روی میز کارکنان و اعضای هیئت علمی واحد دامغان بر سکوی نخست مسابقات
منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی ایستاد .
مسابقات تنیس روی میز کارکنان و اعضای هیئت علمی منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی با حضور ۷ تیم از واحدهای استان سمنان و گلستان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار شد .
در این دوره از مسابقات بیش از ۲۵ ورزشکار به همراه مربیان و سرپرستان خود حضور داشتند که پس از پایان رقابتها در بخش تیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مقام اول ، واحد گرگان مقام دوم و واحدهای گرمسار و سمنان بصورت مشترک مقام سوم را به خود اختصاص دادند .
در قسمت انفرادی نیز آقایان خواجه و طاهری به ترتیب از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و واحد دامغان قهرمان و نایب قهرمان این رقابتها شدند .
شایان ذکر آنکه آیین افتتاحیه این دوره از مسابقات با حضور بر مزار شهیدان گمنام آغاز شد و معاون دانشجویی واحد دامغان هدف از برگزاری مسابقات را تداوم رفاقت های سازمانی در سایه رقابت های دوستانه اعلام کرد.
Scroll To Top