پنجم شهریور روز داروسازی بر جامعه داروسازی ایران و دانشجویان این رشته، مبارک باد .