Skip to content

کارگاه آموزشی" روشهای برقراری ارتباط موفق"در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

کارگاه آموزشی " روشهای برقراری ارتباط موفق" دردانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
به همت دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان یک دوره کارگاه آموزشی کوتاه مدت تحت عنوان " روشهای برقراری ارتباط موفق " ویژه کارکنان این واحد دانشگاهی به مدت دو روز برگزار شد .
مهندس مهدی لشکری یکی از مدرسین این دوره آموزشی در خصوص لزوم برگزاری این کارگاه بیان داشت : طبق سرفصلی که از سوی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال شده است و همچنین اهمیتی که سازمانهای موفق به بحث تکریم ارباب رجوع وارتباط های موثرشان با مخاطبین خود دارند برگزاری این دوره آموزشی بسیار ضروری و مفید به نظر می رسد .
وی درادامه بیان داشت : اگر این نکته را بپذیریم که موفقیت هر سازمانی در حقیقت مرهون موفقیت کارکنان آن در انجام امور محوله است ، پس میتوان نتیجه گرفت که روشهای برقراری ارتباط موفق از مهمترین مواردی است که باید به آموزش آن پرداخت. گذراندن این دوره آموزشی می تواند قدم موثری در جهت افزایش بهره وری وارتقاء سطح بهداشت روانی در محیط کار کارکنان باشد .
مهندس کشت آور عزت آبادی مسئول برگزاری دوره نیز درخصوص هدفهای برگزاری این کارگاه بیان داشت : از فراگیران انتظار می رود پس از طی دوره بتوانند ارتباط تلفنی را بصورت موثر و موفق برقرار کنند، همچنین بتوانند محیط کار خود را به محیطی آرام و مفرح تبدیل سازند . وی خاطرنشان کرد : جلب رضایت خاطر حداکثری ارباب رجوع و برخورد با موارد بحرانی و غیرقابل کنترل در برخورد با ارباب رجوع و در نتیجه انتخاب صحیح ترین روش نیز از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه می باشد . 
Scroll To Top