Skip to content

کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

برگزاری کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج در اردوگاه شهید صدوقی چشمه علی دامغان، با حضور جناب آقای دکتر ستوده دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان و از روانشناسان برتر کشوری همراه با اعطای گواهینامه.

Scroll To Top