کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

برگزاری کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج در اردوگاه شهید صدوقی چشمه علی دامغان، با حضور جناب آقای دکتر ستوده دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان و از روانشناسان برتر کشوری همراه با اعطای گواهینامه.