کارگاه یکروزه" آشنایی با سازمان جهانی تجارت و الحاق ایران با تأکید بر زمینه های پژوهشی" در واحد دامغان

در هفته پژوهش و به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد .
کارگاه یکروزه" آشنایی با سازمان جهانی تجارت و الحاق ایران با تأکید بر زمینه های پژوهشی" در واحد دامغان
کارگاه یکروزه " آشنایی با سازمان جهانی تجارت و الحاق ایران با تأکید بر زمینه های پژوهشی" با همکاری موسسه آموزشی کاوشگران فردای روشن و دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در تالار خوارزمی این واحد دانشگاهی برگزار شد.
میرهادی سیدی کارشناس مسایل تجارت جهانی و سازمان جهانی تجارت و استاد دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به عنوان سخنران و مدرس این کارگاه گفت: این کارگاه به منظور افزایش سطح آگاهی دانشجویان رشته حقوق تجارت بین الملل با مسایل تجارت جهانی و سازمان جهانی تجارت در سرفصل های: معرفی سازمان جهانی تجارت و تشریح الحاق ایران به WTO، زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان با ابعاد پژوهشی WTO و …تشکیل گردیده است .
دکتر بهنیافر رییس دانشکده حقوق واحد دامغان نیز ضمن پاسداشت جایگاه شهید مفتح و سالروز وحدت حوزه و دانشگاه بیان کرد: این کارگاه یکروزه با حضور دانشجویان دانشکده حقوق واحد دامغان و با دعوت از طلاب حوزه علمیه شهرستان دامغان برگزار شده است. وی همچنین در مورد پیشینه سازمان تجارت جهانی گفت: سازمان تجارت جهانی، سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمده است و قبل از آن سازمانی تحت عنوان «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) با اختیارات کمتری وجود داشت. سازمان جهانی تجارت نیل به اهداف خود را برمبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض، اصل آزاد سازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه تعقیب می کند.البته باید توجه داشت که براین اصول استثنائات زیادی وارد شده است و اینطور نیست که همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با هر سطحی از توسعه اقتصادی و یا هر میزان از حجم اقتصاد و تجارت به یک اندازه ملزم به رعایت این اصول باشند.
در این کارگاه ۸ ساعته ، مجموعه ای از آگاهی های علمی در موضوع تجارت جهانی مطرح شد که با اقبال دانشجویان حقوق و بویژه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد رشته تجارت بین الملل قرار گرفت .
یکی از دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در حاشیه این همایش علمی به خبرنگار آنا گفت : میزان اطلاعاتی که در این شکل از آموزش های غیر رسمی به ذهن دانشجویان منتقل می شود بسیار موثر و کاربردی است .
این دانشجو ضمن ارزیابی مثبت کارگاه از مسئولین خواست در سایر رشته گروه ها نیز این حرکت موثر علمی پیگیری شود . شایان گفتن آنکه در این واحد دانشگاهی و مشخصا در دانشکده حقوق فرصت آموزش از سوی کلینیک حقوقی مهیاست و سازمان ها و نهادهای قضایی می توانند با پیشنهاد آموزشی از فرصت مناسب آموزش ضمن خدمت برای کارکنان قضات وکلا و … برخوردار شوند .