کسب مقامهای اول تا سوم درمسابقات بسیج اساتید استان سمنان توسط اساتید واحد دامغان

پنجمین دوره مسابقات المپیاد فرهنگی ورزشی بسیج اساتید استان سمنان به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد . در این دوره از مسابقات اساتید و اعضای هئیت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان سمنان در رشته های فوتسال، والیبال، پینگ پنگ، شنا و تیراندازی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان دکتر حسین افشاری و مهندس مهرداد طاهری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در رشته پینگ پنگ مقامهای اول و دوم و همچنین تیم فوتسال این واحد دانشگاهی به مقام سوم این دوره از مسابقات دست یافتند . در رشته شنا برادران نیز دکتر محمد حسن حسنی به مقام پنجم نایل آمد .