کسب مقام اول کارمند واحد دامغان در بیستمین جشنواره قرآنی هنر و ادبیات دینی و …

کسب مقام اول کارمند واحد دامغان در بیستمین جشنواره قرآنی هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت
بیستمین جشنواره قرآنی هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی در بخش اساتید، دانشجویان و کارکنان به میزبانی واحد تبریز برگزار شد که دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با ارائه ۱۸۰ اثر فرهنگی رتبه بیشترین تعداد اثر در سطح استان سمنان را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی واحد دامغان اساتید، کارکنان و دانشجویان این واحد دانشگاهی به ترتیب در ۱۳،۱۰و ۲۴ رشته فرهنگی با محوریتهای پژوهش، ادبیات دینی و آثار هنری سایر واحدهای دانشگاهی به رقابت پرداختند.
آقایان ابوالفضل سهیلی و علی اعتصامی فر از کارکنان واحد دامغان در بخش مشبک و عکس فرهنگی با موضوع نماز به ترتیب حائز مقام اول و منتخب کشوری شدند.  
شایان ذکر آنکه هر ساله این جشنواره به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در جهت مشارکت افزایی دانشجویان، اساتید و کارکنان در فعالیت های فرهنگی و قرآنی برگزار گردیده و به عنوان یک رویداد مهم دانشگاهی درصدر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد.