گلگشت دانشجویان خوابگاهی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

گلگشت دانشجویان خوابگاهی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

با شعار امید، نشاط و سلامت روان زنان به مناسب هفته سلامت زنان.

اداره امور خوابگاهها با همکاری دفتر مشاوره جهت افزایش امید،نشاط و شادی دانشجویان ساکن خوابگاه اقدام به برگزاری اردوی یک روزه (ویژه دانشجویان خوابگاه)را نمودند. که با استقبال دانشجویان عزیز مواجه گردید و در آینده نیز اردوهای سیاحتی ، فرهنگی و زیارتی به مناسبت های مختلف برگزار می گردد.