Skip to content

یکی از شاکله های ارتقا آموزشی وابسته به تنظیم طرح درس توسط اساتید است .

دکتر گیوریان مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد دامغان :

یکی از شاکله های ارتقا آموزشی وابسته به تنظیم طرح درس توسط اساتید است .
جلسه هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با حضور دکتر گیوریان مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در جمع معاونان دانشگاه، روساء دانشکده ها و معاونین ایشان و تعدادی از مدیران گروه های آموزشی در محل سالن کنفرانس دفتر ریاست واحد دامغان برگزار گردید.
دکتر عباسپور رییس واحد دامغان در آغاز جلسه با  خیرمقدم و تقدیر و تشکر به پاس حضور جناب آقای گیوریان یادآور شد: گزارش مختصر از واحد دامغان، حکایت از توفیقات  آموزشی – پژوهشی دارد، که در پی همآهنگی و حسن توجه حوزه های عملیاتی قابل مشاهده است و این توفیقات با توجه به تدبیر اعضاء هیأت علمی و روسای قبلی معنا می یابد.
دکتر عباسپور با اشاره به تعداد دانشکده های مصوب – تعداد رشته گرایش ها و ایجاد دانشکده داروسازی در کنار فعالیت های موثر پژوهشی و حمایت های همه جانبه سایر حوزه های عملیاتی گفت: با مدیریت و سیاست های جدید ملزم هستیم که از آموزش به سمت پژوهش حرکت کنیم و به حیطه دانشگاه های نسل سوم  نزدیک شویم .
رییس واحد دامغان با اشاره به ضرورت تجاری سازی و حضور در فعالیت های دانش بنیان اعلام کرد: ارتقاء سطوح سازمانی دانشگاه نیازمند بنیان تقویت شده پژوهشی است که این امر نیز با توسعه و تقویت اصولی و ارتقا کیفی آموزش میسر است و زمینه ارتقا، در سه محور برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی به عنوان اساس کارهای آموزشی خلاصه می شود .
دکتر عباسپور حل مشکلات موجود را زیرساخت توسعه مطلوب دانست و یادآور شد : آموزش مناسب و شایسته  می تواند راهگشای فعالیت های دانشگاهی در تمامی زمینه ها باشد .
دکتر عباسپور در ادامه جلسه به بخشی از نیازمندی های توسعه اشاره کرد و از مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی خواست با تشریح بخشی از مقررات ، زمینه افزایش آگاهی های سازمانی همکاران را فراهم آورده تا در پی آن زمینه های برخورداری از رشد و ارتقا میسر گردد .
در ادامه جلسه دکتر گیوریان با ابراز خوشنودی از حضور در واحد دامغان یادآور شد : حضور در واحدهای دانشگاهی  و مشاهده زحمت ها و توفیقات موجب بالندگی است .
مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام اینکه مجموعه گزارشها را ارائه و منتقل خواهم نمود،به توضیح جامع آیین نامه های آموزشی با محوریت جلسه پرداخت و در پاسخ به پرسش های مطروحه نکات مهمی را یادآور شد .
وی زمینه ارتقا کیفی را نیازمند توجه جدی دانست و گفت: باید با صبوری و زحمت مجری مجموعه مقررات باشیم.
گیوریان یکی از شاکله های ارتقا آموزشی را وابسته به تنظیم طرح درس اعلام کرد و یادآور شد: تنظیم و ارائه طرح درس می تواند تکلیف و وظیفه استاد و دانشجو را طی یک بازه زمانی در قالب ترم تحصیلی مشخص نماید و استاد ملزم به طرح مباحث مربوط به سرفصل های علمی باشد و با توجه به تخصص، سرفصل درس را روز آمد طراحی نموده و پیشنهادات خود را مطرح نماید .
گیوریان در ادامه در مورد رشته های جدید (بین رشته ای)گفت: ابتدا باید سرفصل تدوین شود و به شورای گسترش ارسال نمائید و در صورتی که سرفصل وجود ندارد باید خود واحد پیشنهاد دهد .
وی افزود :آئین نامه های آموزشی کاردانی تا دکتری تغییر کرده و به محض تصویب ابلاغ خواهد شد و این در حالی است که در نظام آموزشی، اصول ثابت است ولی سایر پیشنهادات درخصوص تغییرات، قابل بررسی است .
سکاندار برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه بر برخورد مناسب با دانشجویان فعلی که زمینه ساز سرمایه حضور دانشجویان بعدی هستند تاکید کرد و گفت: دانشجو بهترین عامل تبلیغ توفیقات یک واحد دانشگاهی است و واحد دانشگاهی باید با برنامه مناسب ، تهدید رقابت ها را به فرصت پذیرش دانشجو تبدیل نماید .
گیوریان در خاتمه با اشاره به سیاست های سازمانی اعلام کرد: از ظرفیت موجود دانشگاه باید بیشتر استفاده کنیم تا با توجه به تجربه های موفق بتوانیم شاخصه های آموزشی را ارتقا دهیم.
به گزارش خبرنگار فرهیختگان این جلسه با اقبال حاضران مواجه گردید .


Scroll To Top