Skip to content

۱۳ آبان،روزملی مبارزه بااستکبار، موعد تجلی عدالت‌خواهی و عزت طلبی از رهگذر اراده الهی است

دکتر حسین عباسپور سرپرست واحد دامغان:

۱۳ آبان، روز ملّی مبارزه با استکبار، موعد تجلی عدالت‌خواهی و عزت طلبی از رهگذر اراده الهی است.
بسیاری از روزها و بویژه روز ۱۳ آبان، به تکلیف طبیعت در هر سال شمسی ظهور می‌کنند و فلسفه‌ی نام‌گذاری ایام به آن اشارت دارد تا مهمترین سرفصل‌های تاریخ را به قصد اعتبارآموزی و تجربه‌اندوزی مرور کنیم.
این تکرارها در پاسداشت مناسبت‌ها وقتی ارزش افزوده خواهند داشت که در بعد تحلیلی، بتواند منشا اندیشه‌پروری سیاسی و اجتماعی باشد.
۱۳ آبان یک روز سرشار از مناسبت‌های مطرح و موثر در انقلاب اسلامی است که مطالعه‌های سنوانی آن در قالب کنفرانس‌های علمی، سخنرانی‌های سیاسی، برپایی مجامع دانش محور با محوریت تاریخ‌خوانی  و برنامه‌ریزی به منظور استفاده از صاحب‌نظران، می‌تواند به دانش‌افزایی اجتماعی و فرهنگی منتهی شود.
۱۳ آبان یک روز معمولی و مناسبتی صرف نیست بلکه یک خاستگاه مهم در شکل‌گیری انقلاب اسلامی است که با عزت نفس و همت والا در بدو تولد به راندن مظهر استکبار می‌پردازد و شیوه‌های حکومت را با درایت دینی مردی از تبار نور و رحمت تجربه می‌کند.
خمینی کلید واژه‌ی مشترک در تمامی مناسبت‌های این روز خدایی است او که با تکیه به قدرت الهی و منش دینی خود توانست نه تنها با آمریکا بلکه با تمام بزرگ‌پنداران خودخواه به مبارزه برخیزد و تبعید و دوری و هجران کمترین تاثیری در صرف فعل خواستن او نداشته باشد.
در این روز وحدت و شکوه همدلی نیز معنا می یابد و ۱۳ آبان ۵۷ و اعتراض دانش‌آموزان تهرانی به دخالت‌های آمریکا در ایران و راهپیمایی منجر به شهادت تعدادی از این دردانه‌ها، پایه‌ای می‌شود برای اعتراض دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تا سفارت آمریکا را در ۱۳ آبان ۵۸ برچینند و مبارزه و حق خواهی با قالب استکبار ستیزی آغاز شود.
خالق متعال نهاد و سرشت آدمی را بر توسعه عدالت و مبارزه با ستمگری تبیین فرموده و انسانها ذاتا عدالت جو و منصفند لذا آدمی با مطالعه‌ی تاریخ انقلاب درمی‌یابد که منطبق با سرشت انسانی و با رهبری هوشمندانه امام خمینی، انقلابی پایه‌ریزی شد که شاخصه‌ی عدالت خواهی در عهد معاصر است .
سیزدهم آبان، روزی است که ملت بزرگ سرزمین ما با ایمان و باور متعالی به آرمان‌های برجسته و مطرح، توانست قدرت‌های استکباری را هیچ بپندارد و شکوه مجازی ایشان را درهم‌کوبد. 
در ۱۳ آبان، خداوند مهربان مردم پاک نهاد را در مبارزه با دیو زشتی و تکبر یاری کرد و این ملت خدایی، شجاعانه برخاستند و عمارت انقلاب دلهای آسمانی را با جلوه ی نور روح الله ساختند.
و این باوری متعالی است که ۱۳ آبان در تاریخ کشور با شکوه ما، برگی طلایی از کتاب سترگ انقلاب اسلامی است. 
این شکوه و عزت ملی در حقیقت جویی و حق خواهی را در مبارزه با استکبار جهانی همواره پاس می داریم.

 

Scroll To Top