Skip to content

۲۰۰ جلد کتاب به کتابخانه مرکزی واحد دامغان اهدا شد

۲۰۰ جلد کتاب به کتابخانه مرکزی واحد دامغان اهدا شد

 
کتاب دامغان

 

عضو هیا ت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در اقدامی خیرخواهانه، ۲۰۰ جلد کتاب از کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه مرکزی این واحد دانشگاهی اهدا کرد.
عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان که نخواست نامش ذکر شود، اهدای کتاب را تزریق طراوت به زندگی و جامعه انسانی دانست و به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: «بخش بزرگی از زندگی یک مدرس دانشگاه، همنشینی با کتاب است که با نگاه به آنها می‌تواند بخش مهمی از زندگی تحصیلی خود را مرور کند.»

وی افزود: «کتاب سرمایه‌ دانایی است و نباید آن را حبس کرد پس بهتر است فرصت مطالعه را برای دیگران به وجود آورد به همین دلیل با تقدیم بخش کوچکی از سرمایه‌ کتاب‌خانه شخصی خود سعی کردم در ارتقای سطح دانش، سهیم باشم.»
عضو هیات علمی واحد دامغان به فضای مجازی و کتاب‌های الکترونیکی اشاره کرد و یادآور شد: «کتاب در تامین آگاهی و دانش، جایگزین ندارد و به شکل کلی نمی‌توان به فضای مجازی و کتب الکترونیکی اعتماد کامل داشت.»

اداره روابط عمومی واحد دامغان با تهیه لیست از این کار ارزشمند، مجموعه کتب را به منظور ثبت و نگهداری و برای استفاده مراجعان بویژه دانشجویان به کتاب‌خانه مرکزی دانشگاه تحویل داد.

کتاب‌خانه مرکزی واحد دامغان بیش از ۶۰ هزار جلد کتاب در اختیار دارد و علاوه بر آن کتاب‌خانه‌های دانشکده حقوق و داروسازی به شکل تخصصی در اختیار دانشجویان در این دو دانشکده است.

Scroll To Top