دانلود ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

فرم کار در آزمایشگاه

file name : Form-of-Laboratory.pdf
file size : 54 KB
دانلود

ضوابط مربوط به حین برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

file name : zavabet.doc
file size : 37 KB
دانلود

بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه ها

file name : Bakhshname-chegoonegie-arzyabie-payannameha.pdf
file size : 377 KB
دانلود

راهنمای نگارش پایان نامه word

file name : form-rahnamaye-negaresh.doc
file size : 616 KB
دانلود

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

file name : 20.pdf
file size : 66 KB
دانلود