دانلود ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

اخذ کد کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دامغان

اخذ کد کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دامغان اخذ کد کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان  

اخذ کد کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دامغان

اخذ کد کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 

file name : cod-arshad.doc
file size : 387 KB
دانلود

اخذ کد دکتری

file name : cod-dr.doc
file size : 390 KB
دانلود

تعهد نامه اصالت رساله پایان نامه تحصیلی

file name : Taahodnameh-esalat.doc
file size : 31 KB
دانلود

منشور اخلاق

file name : manshor-akhlagh.pdf
file size : 66 KB
دانلود

فرم تحویل پایان نامه

file name : tahvil-payan-nameh.doc
file size : 38 KB
دانلود

فرم تحویل پایان نامه

file name : tahvil-payan-nameh.doc
file size : 38 KB
دانلود

فرم تعهد نامه تمایل دارندگان به نمره ۱۸ از ۲۰ به صورت بدون مقاله

file name : tahod-name-18-20.doc
file size : 31 KB
دانلود

فرم تعیین ارزش مقاله ونمره نهایی پایان نامه

file name : 100.pdf
file size : 59 KB
دانلود

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

file name : etelaei-bargozari-jalase-defa.doc
file size : 28 KB
دانلود

فرم مجوز دفاع

file name : mojavez-defa.docx
file size : 39 KB
دانلود

فرم آمادگی دفاع

file name : amadegi-defa.doc
file size : 52 KB
دانلود

مراحل برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

file name : marahele-bargozari-jalase-defa.doc
file size : 53 KB
دانلود